Beboermappe. / Bemærk venligst at denne side ikke er fuldt opdateret, der arbejdes på sagen..
 Den såkaldte beboermappe er under udarbejdelse, punkterne bliver aktive så snart dokumenterne er klar. 
 
   
 1.  Afdelingsbestyrelsen. Hvem er hvem  
    Forretningsorden ( fornyes efter hvert afdelingsmøde)  
    Åbningstider for Bestyrelseskontoret.  
 2.  Ejendomskontoret. Hvem er hvem  
    Åbningstider for Ejendomskontoret  
 3.  Afdelingens Dokumenter. Ordensreglement  
    Vedligeholdelsesstandard  
    Vedligeholdelsesreglement  
    Råderetskatalog  
    Udlejningsregler  
    Retningslinjer for klubber  
    Husdyrsregistrering  
    Affaldshåndtering  
    Klagevejledning  
    Parkering  
 4.  Yderligere information. Cykelskure  
    Lej Selskabslokale 60 personer   
    Lej Selskabslokale 40 personer  
    Lej selskabslokale 20 personer  
    Lej Gæsteværelser  
    Camping og Trailer Parkering  
    Informations TV  
    Hundelegegaard  
5.  Klubber i Nørreby. Autoklubben  
    Nørreby Bankoklub  
    Computerklubben  
    H.I.T. (Hobbyklubben)  
    N.D.B.K. Nørreby Dart og Billard Klub  
    Perleklubben  
    Seniorklubben  
    Linedance Klubben  
    Træværkstedet  
6.  Aktiviteter. Genbrugscentralen  
    Petanque  
    Sommerfest  
    Loppemarked  
    Fastelavn  
    Julearrangementer  
7.  Beboerudvalg.  Parkeringsudvalg  
 8.  Udlån af diverse. Ejendomskontoret  
    Afdelingsbestyrelsen