Regler for brug af Hundelegegården i Nørreby.

Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle til området (mod kvittering) Nøglen udleveres af Driftcentret.

Personligt fremmøde & telefon er åben:
mandag - tirsdag og torsdag fra 08:00 - 14:00.
onsdag fra 12:00 - 18:00
fredag fra 08:00 - 12:00

1. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
2. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
3. Hundelegegården aflåses når brugeren forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
4. Hvis du kommer på området med din hund, og denne ikke kan sammen med de hunde der opholder sig på pladsen, skal du forlade pladsen. Den sidst ankomne må altid tage hensyn til dem der opholder sig på pladsen.
5. Ejer eller anden fører skal være til stede når hunden færdes på pladsen.
6. Ophold og brug af legegården er på eget ansvar.
7. Overholdes ovennævnte regler ikke, kan det medføre inddragelse af den udleverede nøgle, dog får ejeren først en advarsel/snak med bestyrelsen.

Med Venlig Hilsen
Afdelingsbestyrelsen


 

Lidt historik om hundelegegaarden. 

 

Igangsætning af projektet (hundelegegården).

Jeg har haft et kort møde med en konsulent fra Ishøj Hegn den 20.7., hvor vi tjekkede området hvor hundelegegården skal placeres, vi aftalte at den blev placeret således, at ejendomskontoret kan komme rundt på alle 4 sider med deres arbejdsredskaber, således at de ikke er forhindret i at vedligeholde området.
Den 22.7.2016 har jeg modtaget ordrebekræftelse for opsætning af hundelegegården. Ordrebekræftelsen matchede de tilbud vi har fået, såvel med pris, som højde og størrelse.

I ordrebekræftelsen står der, at de påbegynder arbejdet indenfor 5 uger fra den 22.7.

Jeg har ved forespørgsel fået at vide, at projektet kun skulle var nogle ganske få dage.

På hundelegegruppens vegne

Lene Gall


Til hundelegegruppen i Nørreby

Referat af møde med registrerede hundeejere om Hundelegegård d. 28.6.2016.
Jesper bød velkommen.
Jesper meddelte, at vi skulle udfærdige retningslinjer for brug af hundelegegården.
Ejendomskontoret og afdelingsbestyrelsen havde følgende minimumskrav til dem der ønsker at benytte hundelegegården.

Følgende regelsæt udfærdiges og opsættes på området:
1. Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle til området.
2. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
3. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
4. Hundelegegården aflåses når man forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
5. Øvrige regler udfærdiges af brugerne.
Jesper spurgte om nogen ville påtage sig at udfærdige regelsæt, eller vi skulle gøre dette på mødet. Der var stemning for at vi udfærdigede regelsæt på mødet.
Foreslåede regler til opsætning på hundelegegården:


Foreslåede regler til opsætning på hundelegegården:
1. Alle med registrerede hunde kan få udleveret en nøgle (mod kvittering hos afdelingsbestyrelsen) til området.
2. Der må ikke ligge hundehømmer efter brug af pladsen, hvis disse ikke er fjernet når ejendomskontoret skal holde pladsen, kan de undlade at gøre dette.
3. Cigaretskod må heller ikke forefindes på pladsen.
4. Hundelegegården aflåses når man forlader den, så ikke alle fremmede kan benytte den.
5. Hvis du kommer på området med din hund, og denne ikke kan sammen med de hunde der opholder sig på pladsen, skal du forlade pladsen. Den sidst ankomne må altid tage hensyn til dem der           opholder sig på pladsen.
6. Ejer eller anden fører skal være til stede når hunden færdes på pladsen.
7. Ophold og brug af legegården er på eget ansvar.
8. Overholdes ovennævnte regler ikke, kan det medføre inddragelse af den udleverede nøgle, dog får ejeren først en advarsel/snak med bestyrelsen.

Affaldsspand opsættes af Ejendomskontoret. Brugerne ønsker opsætning af en cigaretskodholder. Dette må vi spørge Michael om?
Jesper spurgte brugerne om hvad højden på hundelegegården skulle være, og fremhævede at det for skønhedens skyld ville være bedst med 150 cm.
Ved afstemning blev det besluttet, at hundelegegården skulle være 150 cm. høj. Tidligere aftale er, at området skal være 10 x 20.
Michael/ejendomsmester bliver nu bedt om at sætte arbejdet med hundelegegården i gang hurtigst muligt, vi kan nu benytte det nye budget for 2016. Det foreslås at frivillige skal sørge for tømning?
Eventuelt:
Flere brugere mener at der er for få skraldespande i området, det bliver aftalt, at vi kigger på dette, og ser om der kan opsættes flere. Det vil være fint hvis beboerne kommer med gode ideer!
Referent: Lene Gall

 
Back to top