Her vil der blive orienteret om projektets fremdrift. Vi forventer at gå i drift i uge 42. 
vi forholder os ret til ændringer. Disse vil blive anført her. Gul tekst, er udført. 


Uge 25 - Entreprenørerne har nu fået ordren på henholdsvis belægning og Skure.


Uge 27 - De blå containere til småt brandbart bliver begyndt fjernet, Først Klintehaven lige numre og dernæst Akelejehavens Parkering.


Uge 29 - udgravning påbegyndes , entreprenøren bestemmer selv hvor der startes, nærmere info når vi nærmer os.

Der startes i Klintehaven.
3 steder, dette indbefatter også fældning af 4 træer. 
Derefter Bynkehaven.
Den afgravede jord bliver lagt på jordforhøjningen i afdelingen og derefter sås forskellige blomster. i overensstemmelse med "Vild med vilje" 


Uge 32 - Skuropsætning påbegyndes.