Affaldssorteting i Nørreby.

BEMÆRK: Matrielgaarden hedder nu affaldsgården i den del hvor beboerne kan komme af med affald. 

I Nørreby går vi ind for affaldssortering, Vi afventer at få vedtaget ny affaldsordning. På afdelingsmødet 14 februar 2024, blev det vedtaget at placere affaldscontainerne over jorden. 
Samtidig blev der nedsat et udvalg, som skal komme med et forslag til placering og form. 
 Vi skal i gang med kildesortering i forskellige fraktioner: Småt brandbart, papir, pap, glas, elektronik, batterier, metal og husholdningsaffald m. m.
Vi har listet de forskellige ting i nedenstående tabel i alfabetisk orden, det er den du skal rette dig efter indtil videre.  
Indtil videre lægges småt pap i småt brandbart containerne (de 5 blå, som er ude i områderne).  
Hvis du støder på noget, som ikke er på listen, vil vi meget gerne høre fra dig, så vi kan få det skrevet på den.

Revideret den 24/6 - 2024 - Bemærk dette bliver ændret, når den nye affaldsordning ubrugtages ca. uge 42 - 2024

Affaldstype:  Affaldssted:  Bemærkninger:
Aviser Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Batterier Battericontaineren ved vaskerierne Evt. Driftcentret i åbningstiderne.
Beklædningsgenstande Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren, eller textilcontainer på Matrielgården. 
Biler Ikke i Nørreby Hos en skrothandler.
Bleer Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Blendere Genbrugscentralen Elektronikaffald indsamles i genbrugscentralen.
Byggeaffald Vi henviser til HTK Genbrugsplads  Evt. Materielgaarden, hvis det er aftalt med Driftcentret.
Bøger Genbrugscentralen
Bølgepap Affaldsgården Container til stort pap.
Computere Genbrugscentralen Også defekte.
Computerskærme Genbrugscentralen Også defekte.
Cykler Affaldsgården
Dagrenovation I de dertil indrettede skure til husholdningsaffald.  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Dressingflasker (plast)   Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Dressingflasker (glas) Glascontainer rengjort Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Drikkeglas Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Elektriske ledninger Genbrugscentralen
Elektriske lyskilder Genbrugscentralen
Elektronik Genbrugscentralen

Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det. Defekt bortsakffes det på legal vis.

El Pærer Affaldsgården I miljøskabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Fjernsyn Genbrugscentralen

Alt elektronik. Hvis det virker genbruges det. Defekt bortsakffes det på legal vis. 

Flamingo Småt brandbart
Fordærvede madvarer Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Frugtkasser af pap Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Frugtkasser af træ Småt brandbart Affaldsgården / Matrielgaarden.
Fyrværkeri Affaldsgården
Gavepapir Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Glas Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring iNørreby. Hvis det er for stort. På materielgården.
Giftigt affald Affaldsgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Græsslåmaskiner Affaldsgården
Gulvtæpper Småt brandbart Affaldsgården / Matrielgaarden.
Halogen pærer Affaldsgården
Haveaffald Affaldsgården
Havejord Affaldsgården Store mængder skal aftales med Ejendomskontoret.
Havemaskiner Affaldsgården
Husholdningsaffald Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Hårde hvidevarer Affaldsgården
Ikke brændbart Affaldsgården
Imprægneret træ Affaldsgården
Indbygningsskabe Affaldsgården
Jern Affaldsgården Containeren til jern.
Jord Affaldsgården Store mængder skal aftales med Driftcentret
Juicepræssere Genbrugscentralen
Kaffemaskiner Genbrugscentralen
Karton Affaldsgården
Keramik Affaldsgården
Knallerter Affaldsgården
Kogeplader Genbrugscentralen
Kogekander Genbrugscentralen
Komfurer Affaldsgården
Konservesdåser Affaldsgården
Konservesglas Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Kummefrysere Affaldsgården
Køkkenaffald Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Køleskabe Materielgården
Lamper Genbrugscentralen
Lamper af jern Genbrugscentralen
LED-pærer Affaldsgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Lenolium Affaldsgården Containeren til stort brændbart.
Lysstofrør Affaldsgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Madaffald Husholdningsaffald Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Maling Affaldsgården I miljøsdkabet evt. kan det stilles udenfor skabet.
Markuleret papir Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Marmeladeglas Glascontaineren Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Medicinrester Apoteket
Metal Affaldsgården
Metalmøbler Affaldsgården
Motorcykler Affaldsgården evt. hos en skrothandler 
Mursten Affaldsgården
Mælkekartoner Husholdningsaffald  Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!
Møbler af metal Affaldsgården
Møbler af træ Affaldsgården
Papir Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Pap Affaldsgården Der er en papcontainer placeret kun til PAP
Papemballage Småt brændbart Affaldsgården / Matrielgaarden.
Papemballage "stort" Affaldsgården Bølgepap.
Pizzabakker Husholdningsaffald

Poserne skal være lukkede, og de skal helt ind gennem lågen!!

Plastflasker Affaldsgården Uden pant.
Porcelæn Affaldsgården
Postkasser Affaldsgården
Reklamer Papircontaineren Containere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Sanitet Affaldsgården
Scootere Affaldsgården
Sildeglas Glascontainer Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Sko Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren.

Skrivepapir

Papircontaineren Evt. småt brændbart.
Småt brændbart Småt brændbart Affaldsgården / Matrielgaarden.
Små husholdningsapparater Genbrugscentralen
Små møbler Materielgården/Småt brændbar Affaldsgården / Matrielgaarden.
Soda Streem Trykflasker Disse skal afleveres, hvor der sælges nye trykflasker.
Sodavandsdåser Affaldsgården Uden pant.
Sodavandsflasker Affaldsgården Uden pant.
Speaydåser Affaldsgården I skabet til farligt affald.
Spejle Affaldsgården
Sten Affaldsgården
Stentøj Affaldsgården
Stort brændbart Affaldsgården
Små husholdningsapparater Genbrugscentralen
Strygejern Genbrugscentralen
Støvler Genbrugscentralen 
Støvsugere Genbrugscentralen 
Syltetøjsglas Genbrugscentralen Rengjort.
Trykflasker Affaldsgården
Træemballage Affaldsgården/Småt brændbart
Træmøbler Affaldsgården/Småt brændbart
Trærødder Affaldsgården
Træstød (Træstammer) Affaldsgården
Trævarer Affaldsgården
Tøj Genbrugscentralen Evt. Røde Kors containeren.
Vinduesglas Affaldsgården
Vinylgulv Affaldsgården
Øldåser Pantstationen ved City 2

med pant / udenpant i metalcontainer på matrielgården. 

Ølflasker Pantstationen ved City 2 med pant / uden Pant Glascontainere er placeret rundt omkring i Nørreby.
Husk i Nørreby tager vi ansvar for vores eget affald.